CAO ĐẲNG

Tuyển sinh cao đẳng ngành Luật Chính quy học tại Hà Nội

Tuyển sinh cao đẳng ngành Luật Chính quy học tại Hà Nội

Tuyển sinh cao đẳng ngành Luật Chính quy học tại Hà Nội
Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp sư phạm mầm non, tiểu học hệ 1 năm

Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp sư phạm mầm non, tiểu học hệ 1 năm

Cấp bằng chính quy của trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, học vào thứ 7 và chủ nhật, đủ điều kiện học liên thông lên đại học, cao đẳng theo quy định
Trường cao đẳng sư phạm hà nội tuyển sinh trung cấp sư phạm tiểu học học vào thứ 7 và chủ nhật

Trường cao đẳng sư phạm hà nội tuyển sinh trung cấp sư phạm tiểu học học vào thứ 7 và chủ nhật

Cấp bằng trung cấp sư phạm chính quy của trường cao đẳng sư phạm hà nội, đủ điều kiện học liên thông cao đẳng đại học theo quy định của bộ giáo dục, thời gian học 2 năm
Giới thiệu khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Giới thiệu khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội là một trong những cái nôi đào tạo và cung cấp nguồn lực giáo viên chất lượng Trường thành lập ngày 06/01/1959
Thông báo: tuyển bổ sung nguyện vọng 2 các ngành Truyền thông và Mạng máy tính, Công nghệ Sinh học trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2014

Cao đẳng sư phạm Hà Nội tuyển sinh nguyện vọng 2 các ngành truyền thông và mạng máy tính, công nghệ sinh học trình độ cao đẳng hệ chính quy 2014

Thông báo: tuyển bổ sung nguyện vọng 2 các ngành Truyền thông và Mạng máy tính, Công nghệ Sinh học trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung.

Giới thiệu trường cao đẳng sư phạm Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung.
Quảng cáo
Văn bàng 2 sư phạm mầm nonÁo dài trẻ emSư phạm mầm non, sư phạm tiểu học
Thống kê truy cập
Văn bằng 2 sư phạm tiểu học
Văn bàng 2 sư phạm mam non
 
Thiết kế website